Bezárás
(0) Kosár
Az Ön kosarában semmilyen termék nincsen.
Kategóriák
  Szurok
  Preferenciák
  Keresés

  Alapvető rendelkezések

  Alapvető rendelkezések

  Your audience s.r.o. kereskedelmi társaság, székhelye Nademlejnská 600/1, Hloubětín (Praha 9), 198 00 Praha, statisztikai száma:    07756216bejegyezve a Prágai Városi Bíróság Cégjegyzékébe, C szakasz, 307091 sz. betét (továbbiakban „eladó”) üzleti feltételei (továbbiakban „üzleti feltételek”) a T.gy. 89/2012 sz. módosított törvény, polgári törvénykönyv 1751 § 1. bekezdésével összhangban (továbbiakban „polgári törvénykönyv”) szabályozzák a szerződő felek adásvételi szerződéssel (továbbiakban „adásvételi szerződés”) összefüggésben vagy az alapján létrejövő jogait és kötelességeit, amely szerződés az eladó és más természetes személy (továbbiakban „vásárló”) között köttetett az eladó internetes áruházának segítségével. Az internetes áruházat az eladó az www.unibolt.hu internetcímen elhelyezett weboldalon üzemelteti (továbbiakban „weboldal”), mégpedig a weboldal felületének segítségével (továbbiakban „áruház webes felülete”)

  e-mail: info@unibolt.hu

  telefon: +36 30 3019 692

   

  1.     A személyes adatok alatt mindazon információk értendők, amelyek egy meghatározott vagy meghatározható természetes személyre vonatkoznak; a meghatározható természetes személy olyan természetes személy, akit közvetlenül vagy közvetve meg lehet határozni, elsősorban bizonyos azonosítóra való utalással, például név, azonosító szám, helymeghatározó adatok, hálózati azonosító vagy eme természetes személy egy, esetleg több fizikai, fiziológiai, genetikai, lelki, szellemi, gazdasági, kulturális vagy társadalmi identitására vonatkozó jellemzőjére való utalással.
  2.     A szolgáltató nem nevezett ki felelős személyt a személyes adatok védelmére.

   

  II.

  A feldolgozott személyes adatok forrásai és kategóriái

  1.     A szolgáltató olyan személyes adatokat dolgoz fel, melyeket Ön bocsátott a rendelkezésére, vagy olyan személyes adatokat, amelyeket a szolgáltató az Ön megrendelésének teljesítése alapján szerzett meg.
  2.     A szolgáltató az Ön azonosító és elérhetőségi adatait valamint a szerződés teljesítéséhez szükséges adatait dolgozza fel.

   

  III.

  A személyes adatok feldolgozásának törvényes indoka és célja

  1.     A személyes adatok feldolgozásának törvényes indokai a következők:  
  •          az Ön és a szolgáltató között létrejött szerződés teljesítése a Törvény 13. § 1. bek. b) pontja szerint,
  •          a szolgáltató közvetlen marketing biztosításához fűződő jogos érdeke (elsősorban kereskedelmi értesítők és hírlevelek küldése) a Törvény 13. § 1. bek. f) pontja szerint,
  1.     A személyes adatok feldolgozásának céljai a következők:
  •          az Ön megrendelésének teljesítése, valamint az Ön és a szolgáltató között létrejött szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek végrehajtása; a megrendeléskor olyan személyes adatokat kérünk, amelyek szükségesek a megrendelés sikeres teljesítéséhez (név, cím és elérhetőség), a személyes adatok megadása a szerződés megkötésének és teljesítésének szükséges követelménye, a személyes adatok megadása nélkül nem lehetséges a szerződés megkötése vagy annak a szolgáltató részéről való teljesítése,
  •          kereskedelmi értesítők küldése és további marketing-tevékenység végzése.
  1.             A szolgáltató részéről nem kerül sor automatikus, egyedi döntéshozatalra a Törvény 28. § értelmében.

   

  IV.

  A személyes adatok megőrzésének időtartama

  1.     A szolgáltató a személyes adatokat
  •          az Ön és a szolgáltató között létrejött szerződéses viszonyból eredő jogok és kötelezettségek végrehajtásához valamint az ezekből a szerződéses viszonyokból eredő követelések érvényesítéséhez szükséges időre őrzi meg (a szerződéses viszony befejezését követő 15 éves időszakra).
  1.     A személyes adatok megőrzésének idejének letelte után a szolgáltató törli a személyes adatokat.

   

  A személyes adatok címzettjei (a szolgáltató alvállalkozói)

  1.     A személyes adatok címzettjei olyan személyek, akik  
  •          a szerződés alapján részt vesznek az áru kézbesítésében / a szolgáltatásnyújtásban / a kifizetések lebonyolításában,
  •          az e-shop üzemeltetéséhez szükséges szolgáltatást (Shoptet), valamint az e-shop üzemeltetésével kapcsolatos további szolgáltatásokat biztosítják,
  •          a marketingszolgáltatásokat biztosítják.
  1.     A szolgáltatónak nem áll szándékában a személyes adatok harmadik országba (az EU-n kívüli országba) vagy nemzetközi szervezetnek történő kiadása. A személyes adatok harmadik országbeli címzettjei levelezési listák szolgáltatói / felhőalapú szolgáltatók.

   

  Az Ön jogai

  1.     A Törvényben meghatározott feltételek mellett jogában állnak a következők:

  ·         a személyes adataihoz való hozzáférés joga, a Törvény 21. § szerint,

  •          a személyes adatainak kijavításához való jog, a Törvény 22. § szerint, illetve azok feldolgozásának korlátozása, a Törvény 24. § szerint,
  •          a személyes adatok törléséhez való jog, a Törvény 23. § szerint,
  •          a feldolgozás ellen való tiltakozás joga, a Törvény 27. § szerint,
  •          az adathordozhatósághoz való jog, a Törvény 26. § szerint,
  •          az adatok feldolgozásával való belegyezés visszavonásának joga, írásban vagy elektronikusan, a szolgáltató jelen feltételek III. cikkelyében feltüntetett címén vagy e-mail címén.
  1.     Továbbá jogában áll panasszal élni az Adatvédelmi Hivatalnál, abban az esetben, ha úgy véli, megsértették a személyes adatai védelméhez fűződő jogait.

                                                               

  VII.

  A személyes adatok biztosításának feltételei

  1.     A szolgáltató kijelenti, hogy meghozott minden szükséges műszaki és szervezési intézkedést a személyes adatok biztosítására.
  2.     A szolgáltató meghozta a szükséges műszaki intézkedéseket az adattárolók és a személyes adattárolók nyomtatott formában történő biztosítására, elsősorban: jelszavak, vírusirtó program, kódolás tekintetében.
  3.     A szolgáltató kijelenti, hogy a személyes adatokhoz csak az általa megbízott személyek rendelkeznek hozzáféréssel.

   

  VIII.

  Egyéb rendelkezések

  1.     Az internetes megrendelő úrlapon keresztül történt megrendelés elküldésével elismeri, hogy tájékoztattuk a személyes adatok védelmének feltételeiről, és hogy azokat teljes egészében elfogadja.
  2.     A jelen feltételekkel való egyetértését az internetes űrlapon található „egyetértek” mező megjelölésével fejezi ki. Az „egyetértek” mező bejelölésével elismeri, hogy tájékoztattuk a személyes adatok védelmének feltételeiről, és hogy azokat teljes egészében elfogadja.
  3.     A szolgáltató jogosult eme feltételek módosítására. A személyes adatok védelmének új feltételeit a honlapján hozza nyilvánosságra, és egyúttal elküldi Önnek eme feltételek új változatát arra az e-mail címre, amelyet a szolgáltatónak megadott.

   

  A jelen feltételek 2020. 05. 05-én lépnek hatályba.