Bezárás
(0) Kosár
Az Ön kosarában semmilyen termék nincsen.
Kategóriák
  Szurok
  Preferenciák
  Keresés

  Üzleti feltételek

  ÜZLETI FELTÉTELEK

  1.     BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

   

  1. Your audience s.r.o. kereskedelmi társaság, székhelye Nademlejnská 600/1, Hloubětín (Praha 9), 198 00 Praha, statisztikai száma:    07756216bejegyezve a Prágai Városi Bíróság Cégjegyzékébe, C szakasz, 307091 sz. betét (továbbiakban „eladó”) üzleti feltételei (továbbiakban „üzleti feltételek”) a T.gy. 89/2012 sz. módosított törvény, polgári törvénykönyv 1751 § 1. bekezdésével összhangban (továbbiakban „polgári törvénykönyv”) szabályozzák a szerződő felek adásvételi szerződéssel (továbbiakban „adásvételi szerződés”) összefüggésben vagy az alapján létrejövő jogait és kötelességeit, amely szerződés az eladó és más természetes személy (továbbiakban „vásárló”) között köttetett az eladó internetes áruházának segítségével. Az internetes áruházat az eladó az www.unibolt.hu internetcímen elhelyezett weboldalon üzemelteti (továbbiakban „weboldal”), mégpedig a weboldal felületének segítségével (továbbiakban „áruház webes felülete”)

  2. Az üzleti feltételek nem vonatkoznak azokra az esetekre, amikor a személy, aki az eladótól árut szeretne vásárolni, jogi személy vagy más olyan személy, aki az áru rendelésekor a vállalkozói tevékenysége vagy egyéni vállalkozása keretében jár el.

  3. Az üzleti feltételektől eltérő rendelkezések az adásvételi szerződésben egyezhetők meg. Az adásvételi szerződés eltérő rendelkezései előnyt élveznek az üzleti feltételek rendelkezéseivel szemben.

  4. Az üzleti feltételek rendelkezései az adásvételi szerződés elválaszthatatlan részét képezik. Az adásvételi szerződés és az üzleti feltételek magyar nyelven készültek. Az adásvételi szerződés magyar vagy cseh nyelven köthető meg.

  5. Az üzleti feltételek hangzását az eladó módosíthatja vagy kiegészítheti. Ezzel a rendelkezéssel nem érintettek az előző üzleti feltételek hatálya alatt keletkezett jogok és kötelességek.

   

  2.      FELHASZNÁLÓI FIÓK

   

  1. A weboldalon megvalósított vásárló regisztráció alapján a vásárló hozzáférhet a felhasználói felületéhez. A vásárló a felhasználói felületéről árurendeléseket valósíthat meg (továbbiakban „felhasználói fiók”). Abban az esetben, ha azt az áruház webes felülete lehetővé teszi, a vásárló az árurendelést regisztráció nélkül is megvalósíthatja, közvetlenül az áruház webes felületéről.

  2. A weboldalra való regisztráció és az árurendelés során a vásárló köteles minden adatot helyesen és valósan megadni. A vásárló által a felhasználói fiókban és az árurendelés során megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti.

  3. A felhasználói fiókba való hozzáférés felhasználónévvel és jelszóval védett. A vásárlóra kötelező titoktartás vonatkozik a felhasználói fiókjába való hozzáféréshez szükséges információkkal kapcsolatban.

  4. A vásárló nem jogosult lehetővé tenni a felhasználói fiók használatát harmadik személyek számára.

  5. Az eladó a felhasználói fiókot törölheti, különösen abban az esetben, ha a vásárló megszegi az adásvételi szerződésből eredő kötelességeit (beleértve az üzleti feltételeket is).

  6. A vásárló tudomásul veszi, hogy a felhasználói fiók nem feltétlenül érhető el folyamatosan, különös tekintettel az eladó szükséges hardver és szoftver karbantartására, illetve harmadik személyek szükséges hardver és szoftver karbantartására.

   

  3.      AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS MEGKÖTÉSE

   

  1. Az áruház webes felületén elhelyezett bármely áruprezentáció csak tájékoztató jellegű és az eladó nem köteles adásvételi szerződést kötni ezen áru tekintetében. A polgári törvénykönyv 1732 § 2. bekezdése nem kerül alkalmazásra.

  2. Az áruház webes felülete  az áruról tartalmaz információkat, beleértve az egyes áruk árának feltüntetését és az áru visszaadásának költségeit is, amennyiben ezt az árut jellegéből adódóan nem lehetséges szokásos postai úton visszaküldeni. Az áru feltüntetett ára az összes kapcsolódó díjat is tartalmazza. Az áru ára mindaddig érvényes marad, amíg az az áruház webes felületén meg van jelenítve azonban az áruház fenntartja magának a jogot a rendelés egyoldalú törlésére vagy az ár módosítására a fogyasztóval való megállapodást követően, különösen abban az esetben, ha a konkrét termék megjelenített áránál hiba történt. Ezzel a rendelkezéssel nincs korlátozva az eladó azon lehetősége, hogy az adásvételi szerződést egyedi feltételekkel egyezze meg.

  3. Az áruház webes felülete tájékoztatást nyújt az áru csomagolásával és kézbesítésével kapcsolatos költségekről. Az áru csomagolásával és kézbesítésével kapcsolatos költségekről szóló tájékoztatás az áruház webes felületén csupán azokban az esetekben érvényes, amikor az árut Magyarország területén kézbesítik.

  4. Az áru megrendeléséhez a vásárló kitölti az áruház webes felületén található rendelési űrlapot. A rendelési űrlap elsősorban az alábbiakról tartalmaz információkat:

  a)     a megrendelt áru (a rendelt árut a vásárló „beleteszi” az áruház webes felületén található elektronikus bevásárló kosárba),

  b)     az áru vételára kifizetésének módja, a rendelt áru kívánt kézbesítési módjának adatai és

  c)     az áru kézbesítésével kapcsolatos költségekről szóló információk (továbbiakban együttesen „rendelés”).

  5. A rendelés eladónak való elküldése előtt a vásárló ellenőrizheti és módosíthatja a rendelésbe általa beírt adatokat, tekintettel arra a lehetőségre is, hogy a vásárló megállapíthatja és kijavíthatja a rendelés kitöltése során az általa beírt adatok hibáit. A rendelést a vásárló az eladónak a „RENDELÉS ELKÜLDÉSE“ gombra kattintva küldi el. A rendelésben megadott adatokat az eladó helyesnek tekinti. Az eladó a rendelés kézhezvételét követően haladéktalanul visszaigazolja a vásárló felé a rendelés kézhezvételét, telefonon és e-mail formájában is, mégpedig a vásárló felhasználói fiókjában vagy a rendelésben feltüntetett elektronikus postacímén (továbbiakban „vásárló elektronikus postacíme”).

  6. Az eladónak mindig joga van a rendelés jellegétől függően (áru mennyisége, vételár összege, várható szállítási költségek) kérni a vásárlótól a rendelés utólagos megerősítését (például írásban vagy telefonon).

  7. Az eladó és a vásárló közötti szerződéses viszony a rendelés elfogadásának kézbesítésével (akceptálásával) keletkezik, amit az eladó a vásárlónak elektronikus posta segítségével küld el a vásárló elektronikus postacímére.

  8. A vásárló egyetért a szerződés megkötése során a távkommunikációs eszközök használatával. A vásárlónál a szerződés megkötése során a távkommunikációs eszközök használatával keletkező költségeket (internet kapcsolat költségei, telefonbeszélgetések költségei) a vásárló maga viseli, miközben ezek a költségek nem térnek el az alapdíjszabástól.

   

  4.     AZ ÁRU ÁRA ÉS A FIZETÉSI FELTÉTELEK

   

  1. Az áru árát és az áru kézbesítéséhez kapcsolódó esetleges költségeket az adásvételi szerződés alapján a vásárló az eladónak az alábbi módokon fizetheti ki:

  • készpénzben utánvéttel a vásárló által rendelésben feltüntetett helyen;
  • készpénzmentesen fizetési kártyával utánvéttel a vásárló által rendelésben feltüntetett helyen, amennyiben ezt a kézbesítést végző futárszolgálat lehetővé teszi
  • megegyezett előleg esetén készpénzmentes átutalással az eladó számlájára az áruért előre, esetleg több fizetési mód kombinációjával a vételár egy részének megfizetésénél.

  2. A vételárral együtt a vásárló köteles az eladónak kifizetni az áru csomagolási és kézbesítési költségeit is a szerződéses összegben. Hacsak erről kifejezetten másként nem rendelkeznek, a továbbiakban vételár alatt az áru kézbesítésével kapcsolatos költségeket is értik.

  3.Az eladó nem kér a vásárlótól előleget vagy más hasonló kifizetést, de nem kizárt, hogy a specifikusnak meghatározott bizonyos árutípus kereskedelme esetén az üzlet és a fogyasztó az áru kézbesítése előtt kifizetett előlegben állapodjon meg, a vételár fennmaradó összegét pedig az áru leszállításakor fizesse ki.  Ezzel nem érintett az üzleti feltételek 3.6. cikkének rendelkezése az áru vételárának előre történő kifizetési kötelezettségről.

  4. Készpénzes fizetés vagy utánvéttel történő fizetés esetén a vételár az áru átvételekor fizetendő.

  5. Készpénzmentes fizetés esetén a vásárló köteles az áru vételárát az ügylet egyedi azonosítójele feltüntetésével megvalósítani. Készpénzmentes fizetés esetén a vásárló fizetési kötelezettsége a vonatkozó összeg eladó számlájára való jóváírásának pillanatában teljesített.

  6. Az eladó jogosult kérni a teljes vételár kifizetését még az áru vásárlónak való elküldése előtt, különösen abban az esetben, ha a vásárló részéről nem kerül sor a rendelés utólagos megerősítésére (2.6. cikk). A polgári törvénykönyv 2119 § 1. bekezdése nem kerül alkalmazásra.

  7. Az esetleges kedvezmények, amelyeket az eladó a vásárlónak nyújt a termék árából, kölcsönösen nem kombinálhatók.

  8. Ha az a kereskedelmi kapcsolatban szokványos vagy azt az általánosan kötelező törvényi előírások megszabják, az eladó az adásvételi szerződés alapján megvalósított kifizetésekre a vásárlónak adóokmányt – számlát állít ki. Az eladó nem áfa-fizető. Az adóokmányt – számlát az eladó a vásárlónak az áru vételára kifizetését követően állítja ki, és azt elektronikus formában elküldi a vásárló elektronikus címére.

   

  5.     ELÁLLÁS AZ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉSTŐL

  1. A vásárló tudomásul veszi, hogy a polgári törvénykönyv 1837 § rendelkezése alapján egyebek mellett nem lehet elállni az adásvételi szerződéstől olyan áru kiszállítása esetén, amelyet a vásárló kívánsága szerint vagy a személye számára módosítottak, az adásvételi szerződéstől gyorsan romló áru kiszállítása esetén, valamint olyan áru esetén, amelyet a kiszállítást követően visszafordíthatatlanul más áruval elegyítettek, az adásvételi szerződéstől lezárt csomagolásban lévő áru kiszállítása esetén, amelyet a fogyasztó a csomagolásból kivett és azt higiéniai okokból nem lehet visszaadni, és a hang- vagy képfelvételek, valamint számítógépes programok kiszállításáról szóló adásvételi szerződés esetén, amennyiben azok eredeti csomagolását megsértette.

  2. Amennyiben nem az üzleti feltételek 5.1. cikkében feltüntetett esetről vagy egyéb olyan esetről van szó, amikor nem lehetséges az adásvételi szerződéstől elállni, a vásárlónak a polgári törvénykönyv 1829 § 1. bekezdése alapján joga van elállni az adásvételi szerződéstől, mégpedig az áru átvételétől számított tizennégy (14) napon belül, miközben abban az esetben, ha az adásvételi szerződés tárgyát több fajta áru vagy több rész leszállítása képezi, ez a határidő az utolsó áruszállítmány kézbesítésének napjától kezd el telni. Az adásvételi szerződéstől való elállást az eladónak az előző mondat szerinti határidőben kell elküldeni. Az adásvételi szerződéstől való elállásnál a vásárló használhatja az eladó által nyújtott formanyomtatványt, amely az üzleti feltételek részét képezi. Az adásvételi szerződéstől való elállást a vásárló az eladó elektronikus postacímére küldheti: info@unibolt.hu.

  3. Amennyiben az adásvételi szerződéstől az üzleti feltételek 5.2. cikke alapján állnak el, az adásvételi szerződés a kezdetétől megszűnik. A vásárlónak az adásvételi szerződéstől való elállás eladónak való kézbesítésétől számított tizennégy (14) napon belül vissza kell szolgáltatnia az árut az eladónak, mégpedig a szállítás Royal Futár futárszolgálatnál történő megrendelésével, amit az ügyfél az eladó ügyfélvonalára valósít meg telefonon, vagy az eladónak küldött e-mail formájában, vagy a vásárló az árut a futárszolgálat fő depójára küldi az alábbi címre: Gubacsi út 32, 1097 Budapest, Hungary a címzett UNIBOLT.HU. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, viseli az áru eladónak való visszaszolgáltatás költségeit, abban az esetben is, ha az árut a jellege miatt nem lehet szokványos postai úton visszaküldeni.

  4. Ha az adásvételi szerződéstől az üzleti feltételek 5.2. cikke alapján állnak el, az eladó a vásárlótól kapott pénzeszközöket a vásárló adásvételi szerződéstől való elállásától számított tizennégy (14) napon belül fizeti vissza, mégpedig a vásárló számlájára történő készpénzmentes átutalással. Amennyiben a vásárló eláll az adásvételi szerződéstől, az eladó nem köteles az átvett pénzeszközt korábban visszafizetni a vásárlónak, mint ahogy a vásárló neki az árut visszaszolgáltatta.

  5. Az árun keletkezett kár megtérítésével kapcsolatos igényét az eladó jogosult egyoldalúan beszámítani a vásárló vételár visszatérítésével kapcsolatos igényével szemben.

  6. Azokban az esetekben, amikor a vásárlónak joga van a polgári törvénykönyv 1829 § 1. bek. alapján elállni az adásvételi szerződéstől, az eladónak is joga van elállni az adásvételi szerződéstől, mégpedig mindaddig, amíg a vásárló az árut át nem veszi. Ilyen esetben az eladó a vételárat fölösleges késedelem nélkül visszafizeti a vásárlónak, mégpedig készpénzmentes átutalással a vásárló által megadott számlára.

  7. Amennyiben az áruval együtt a vásárlónak ajándékot is nyújtanak, az eladó és a vásárló közötti ajándékozási szerződést olyan bontófeltétellel kötik meg, hogy amennyiben az adásvételi szerződéstől a vásárló eláll, az ajándékozási szerződés az ilyen ajándékkal kapcsolatban hatályát veszíti, és a vásárló köteles az áruval együtt visszaszolgáltatni az eladónak a nyújtott ajándékot is.

   

  6.     A SZÁLLÍTÁS ÉS AZ ÁRU KÉZBESÍTÉSE

   

  1. Az áru szállítása az eladótól a vásárlóhoz standard módon a Royal Futár futárszolgálat segítségével valósul meg.

  2. Amennyiben a szállítási módot a vásárló egyedi követelményének megfelelően egyezték meg, a vásárló viseli az ilyen szállítási móddal kapcsolatos kockázatokat és az esetleges többletköltségeket is.

  3. Ha az eladó az adásvételi szerződés alapján köteles az árut a vásárló rendelésben meghatározott helyére leszállítani, a vásárló köteles az árut a kézbesítéskor átvenni.

  4. Abban az esetben, ha a vásárló részéről fennálló okok miatt az áru ismételt vagy a rendelésben feltüntetett módtól eltérő módon történő kiszállítása szükséges, a vásárló köteles megtéríteni az áru ismételt kiszállításával kapcsolatos költségeket, ill. az áru egyéb módon történő kézbesítésével kapcsolatos költségeket.

  5. Az áru szállítótól való átvételekor a vásárló köteles ellenőrizni az áru csomagolásának sértetlenségét, és annak bármely sérülése esetén erről haladéktalanul tájékoztatni az eladót. A csomagolás olyan sérülése alapján, amely a küldeménybe való jogtalan behatolásról tanúskodik, a vásárló nem köteles a szállítótól átvenni a küldeményt. Ezzel nem érintettek a vásárlónak az áru hibáiból eredő felelősséget érintő jogai, valamint a vásárló egyéb, az általánosan kötelező érvényű törvényi előírásokból származó jogai sem.

  6. A felek további, az áru kiszállítására vonatkozó jogait és kötelességeit az eladó egyedi szállítási feltételei szabályozhatják, amennyiben azt az eladó kiadta.

   

  7.     A HIBÁS TELJESÍTÉSBŐL EREDŐ JOGOK

   

  1. A szerződő felek hibás teljesítésből eredő jogaira és kötelességeire az általánosan kötelező érvényű törvényi előírások érvényesek (elsősorban a polgári törvénykönyv 1914-1925 §, a 2099-2117 § és a 2161-2174 § és a T.gy. 634/1992 sz. módosított fogyasztóvédelmi törvény).

  2. Az eladó felel a vásárló felé azért, hogy az áru az átvételkor hibátlan. Az eladó különösen azért felel a vásárlónak, hogy abban a pillanatban, amikor a vásárló az árut átvette:

  az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, mint amilyenekben a felek megállapodtak, és megállapodás hiányában az áru olyan tulajdonságokkal rendelkezik, amilyeneket az eladó vagy a gyártó leírt vagy amilyeneket a vásárló, elvárt tekintettel az áru jellegére és az általuk megvalósított reklám alapján,

  a.)    az áru megfelel arra a célra, amire az eladó azt feltüntette, vagy amire az ilyen típusú árut rendszerint használják,

  b.)   az áru megfelel a szerződött minta vagy bemutató szerinti minőségnek vagy kivitelnek, amennyiben a minőség vagy a kivitel a szerződöttminta vagy bemutató szerint valósult meg,

  c.)    az áru megfelelő mennyiségű, mértékű vagy tömegű és

  d.)    az áru megfelel a jogi előírások követelményeinek.

  3. Amennyiben a hiba az átvételtől számított hat hónapon belül nyilvánul meg, úgy tekintendő, hogy az áru már az átvételkor is hibás volt.

  4. Az eladónak a hibás teljesítésből eredően legalább oly mértékű teljesítési kötelessége származik, mint amilyenben a gyártó hibás teljesítésből eredő kötelességei fennállnak. A vásárló a fogyasztási cikk esetében előforduló hibából eredő jogát egyébként az áru átvételétől számított huszonnégy hónapon belül érvényesítheti. Ha az értékesített árun, a csomagolásán, az áruhoz csatolt útmutatóban vagy a reklámban más jogi előírásokkal összhangban van feltüntetve az áru felhasználási ideje, a minőségi garanciára vonatkozó rendelkezést kell alkalmazni. A minőségi garanciával az eladó vállalja, hogy az áru a meghatározott ideig a szokványos rendeltetéshez való használatra alkalmas lesz vagy megőrzi a szokványos tulajdonságait. Amennyiben a vásárló az eladónál jogosan kifogásolja a hibát, a hibás teljesítményből eredő jogok érvényesítésére vonatkozó határidő sem a jótállási idő nem telik mindaddig, amíg a vásárló a hibás árut nem tudja használni.

  5. Az üzleti feltételek 7.4. cikkében feltüntetett rendelkezéseket nem alkalmazzák a hiba miatt alacsonyabb árért értékesített áru esetében, arra a hibára vonatkozóan, amire az alacsonyabb árat megegyezték, a szokásos használattal elhasználódott árura, a használt árunál a használat mértékének megfelelő hibára, vagy az elhasználódásra, amivel az áru a vásárló általi átvételekor rendelkezett, vagy ami az áru jellegéből következik. A vásárló nem jogosult érvényesíteni a hibás teljesítésből eredő igényét, amennyiben a vásárló az áru átvétele előtt tudta, hogy az áru hibás, vagy ha a hibát maga a vásárló okozta.

  6. Az áru hibafelelősségének jogait az eladónál kell érvényesíteni. Azonban, ha az eladó által a hibafelelősséget érintő jogok tekintetében kiadott igazolásban (a polgári törvénykönyv 2166 § rendelkezésének értelmében) a javítás elvégzésére más személy van kijelölve, aki az eladó helyszínéhez vagy a vásárló helyszínéhez közelebb van, a vásárló a javításra való jogát annál érvényesíti, aki a javítás elvégzésére ki van jelölve. Azokat az eseteket kivéve, amikor a javítás elvégzésére az előző mondat szerint más személy van kijelölve, az eladó köteles bármely olyan telephelyén fogadni a reklamációt, amelyen a reklamáció fogadása lehetséges az értékesített árukészletre vagy nyújtott szolgáltatásokra tekintettel, esetleg az eladó székhelyén vagy vállalkozása helyén is. Az eladó köteles a vásárlónak írásbeli igazolást adni arról, hogy a vásárló mikor érvényesítette a jogát, mi képezi a reklamáció tárgyát és a vásárló a reklamáció milyen rendezési módját kéri; továbbá a reklamáció dátumának és rendezési módjának igazolását, a javítás elvégzéséről és időtartamáról szóló igazolással együtt, illetve a reklamáció elutasításának írásbeli indoklását. Ez a kötelesség az eladó által a javítás elvégzésére kijelölt egyéb személyekre is vonatkozik.

  7. A vásárló az áruért való felelősséggel kapcsolatos jogait a +36 30 1660 514 -es telefonszámon vagy az info@unibolt.hu e-mail címen gyakorolhatja, ahol termékreklamációt jelenthet be, ill. a termék kiszállításáról egyeztetünk az eladóval. A futárszolgálat által történő átvétel  közvetlenül megrendelésre kerül a vevőnel, vagy a szállítást más formában az ügyféllel egyénileg egyeztetjük.

  8. A vásárló közli az eladóval melyik jogával kíván élni, a hiba közlésekor, vagy fölösleges késedelem nélkül a hiba közlését követően. Ezt a választását a vásárló az eladó beleegyezése nélkül nem módosíthatja; ez nem érvényes, ha a vásárló olyan hiba javítását kérte, amely javíthatatlannak bizonyult.

  9. Amennyiben az áru nem rendelkezik az üzleti feltételek 7.2. cikkében meghatározott jellemzőkkel, a vásárló kérheti új, hibátlan áru leszállítását is, amennyiben az tekintettel a hiba jellegére nem aránytalan, azonban, ha a hiba csak az áru egy részét érinti, a vásárló kérheti csak a rész cseréjét; amennyiben ez nem lehetséges, elállhat a szerződéstől. Viszont amennyiben az a hiba jellegét tekintve aránytalan, különösen, ha a hiba fölösleges késedelem nélkül eltávolítható, a vásárlónak joga van a hiba térítésmentes eltávolítására. Új áru leszállítására, vagy a rész cseréjére a vásárló eltávolítható hiba esetén is jogosult, amennyiben az árut nem tudja rendben használni a hiba ismételt előfordulása miatt a javítást követően vagy a hibák nagyobb száma miatt. Ilyen esetben a vásárló jogosult a szerződéstől is elállni. Ha a vásárló nem áll el a szerződéstől vagy nem érvényesíti az új hibátlan áru leszállítására, az alkatrésze cseréjére vagy az áru javítására vonatkozó jogát, megfelelő mértékű kedvezményt kérhet. A vásárló abban az esetben is megfelelő mértékű kedvezményre jogosult, ha az eladó nem tud neki új hibátlan árut leszállítani, alkatrészt cserélni vagy az árut megjavítani, valamint akkor is, ha az eladó nem megfelelő időben orvosolja a panaszt, vagy ha a panasz orvoslása az eladó számára jelentős nehézségeket okozna.

  10. Aki a polgári törvénykönyv 1923 § szerint jogosult, annak e jog érvényesítése során felmerült célszerű költségek megtérítése is jár. Ha azonban a hiba kifogásolására megszabott határidő leteltét követő egy hónapon belül nem érvényesíti a költségtérítési jogát, a bíróság a jogot nem ismeri el, ha az eladó kifogásolja, hogy a költségtérítési jog nem volt időben érvényesítve.

  11. A felek jogait és kötelességeit, amelyek az eladó hibafelelősségével függenek össze, az eladó reklamációs rendje szabályozhatja.

   

  8.      A SZERZŐDŐ FELEK TOVÁBBI JOGAI ÉS KÖTELESSÉGEI

   

  1. A vásárló az áru tulajdonjogát az áru teljes vételárának megfizetésével szerzi meg.

  2. Az eladó a vásárló viszonylatában semmilyen magatartási kódex által nem kötött, a polgári törvénykönyv 1826 § 1. bekezdése e) pontja értelmében.

  3. A fogyasztók panaszainak rendezését az eladó az info@unibolt.hu elektronikus cím segítségével biztosítja. A vásárló panaszának rendezéséről szóló tájékoztatást az eladó a vásárló elektronikus címére küldi el.

  4. A vásárlási szerződésből eredő fogyasztói jogviták peren kívüli rendezésére a Cseh Kereskedelmi Felügyelet az illetékes, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, Stat. sz.: 000 20 869, internetes címe: https://adr.coi.cz/cs. Az  http://ec.europa.eu/consumers/odr internetcímen található platformot a jogviták online rendezéséhez a vásárlási szerződésből adódó, az eladó és a vásárló közötti jogviták rendezésére lehet felhasználni.

  5. Az Európai Fogyasztói Központ Cseh Köztársaság, székhelye Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetcíme: http://www.evropskyspotrebitel.cz kapcsolattartó hely az Európai Parlament és Tanács (EU) 2013. május 21-én kelt, 524/2013 sz., a fogyasztói jogviták online rendezéséről, valamint a 2006/2004/EK rendelet és a 2009/22/EK irányelv módosításáról (fogyasztói online vitarendezési irányelv) szóló rendelete értelmében.

  6. Az eladó az áru értékesítésére vállalkozói engedély alapján jogosult. A vállalkozói ellenőrzést hatásköre keretén belül az illetékes vállalkozásügyi hivatal végzi. A személyes adatok védelme felügyeletét az Adatvédelmi Hivatal látja el. A Cseh Kereskedelmi Felügyelet meghatározott mértékben egyebek mellett a többször módosított T.gy. 634/1992 sz. fogyasztóvédelmi törvény betartását is felügyeli.

  7. A vásárló ezennel átvállalja a körülmények megváltozásának kockázatát a polgári törvénykönyv 1765 § 2. bekezdése értelmében.

   

  9.      A SZEMÉLYES ADATOK VÉDELME

  1. A vásárlóval szemben az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 rendelete a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban „GDPR rendelet”) 13. cikkének értelmében az adásvételi szerződés teljesítése céljaira, az adásvételi szerződésről szóló egyeztetés céljaira és az eladó közjogi kötelezettségeinek teljesítése céljaira a vásárló személyes adatai kezelésével összefüggő, fennálló tájékoztatási kötelezettségét az eladó külön dokumentum alapján teljesíti.

   

  10.      A KERESKEDELMI TÁJÉKOZTATÁS KÜLDÉSE ÉS A COOKIE-K MENTÉSE

   

  1. A vásárló az információs társadalom egyes szolgáltatásairól és egyes törvények módosításáról szóló T.gy. 480/2004 sz. módosított törvény 7 § 2. bekezdése értelmében (az információs társadalom egyes szolgáltatásairól szóló törvény) hozzájárul az eladó kereskedelmi tájékoztatásai küldéséhez a vásárló elektronikus címére vagy telefonszámára. Az eladó a GDPR rendelet 13. cikke szerinti tájékoztatási kötelezettségét a vásárló személyes adatai kezelésével kapcsolatban a kereskedelmi tájékoztatás küldése céljaira külön dokumentum alapján teljesíti.

  2. A vásárló hozzájárul ahhoz, hogy az ún. cookie-kat a számítógépe mentse. Abban az esetben, ha a vásárlás a weboldalon anélkül megvalósítható és az eladó adásvételi szerződésből eredő kötelezettségei anélkül teljesíthetőek, hogy az ún. cookie-k mentésére kerülne sor a vásárló számítógépén, a vásárló az előző mondat szerinti hozzájárulását bármikor visszavonhatja.

   

  11.      KÉZBESÍTÉS

   

  1. A vásárlónak a vásárló elektronikus címére lehet kézbesíteni.

   

  12.      ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

   

  1. Ha az adásvételi szerződésen alapuló viszony nemzetközi (külföldi) elemet tartalmaz, a felek megegyeznek abban, hogy a viszonyra a cseh jogrend az érvényes. Az előző mondat szerinti jogrend megválasztásával a vásárló, aki a fogyasztó, nincs megfosztva a védelemtől, amelyet számára a jogrend rendeletei nyújtanak, amelyektől nem lehet szerződésileg eltérni, és a jogválasztás hiánya esetén az Európai Parlament és Tanács (EK) 593/2008 sz. (2008. június 17.) rendeletének 6. cikke 1. bekezdését kell alkalmazni a szerződéses kötelezettségekre alkalmazandó jogról (Róma I.)

  2. Ha az üzleti feltételek valamely rendelkezése érvénytelen vagy hatálytalan, vagy azzá válik, az érvénytelen rendelkezések helyére olyan rendelkezések lépnek, amelyek értelmüket tekintve az érvénytelen rendelkezést a lehető legjobban megközelítik. Egy rendelet érvénytelensége vagy hatálytalansága nem érinti a többi rendelkezés érvényességét.

  3. Az adásvételi szerződés az üzleti feltételekkel együtt az eladó részéről elektronikus formában archivált, és nem hozzáférhető.

  4. Az üzleti feltételek mellékletét képezi az adásvételi szerződéstől való elállás formanyomtatványa.

  5. Az eladó elérhetőségi adatai: elektronikus postacím info@unibolt.hu, telefon +36 30 3019 692.

   

  Kelt Praha, 18.3.2020

  Fontos linkek:

  PANASZOK KEZDETÉRŐL

  A VÁSÁRLÁSI MEGÁLLAPODÁS MÓDOSÍTÁSÁNAK FORMA